Lidmaatschap

MTB Club Epe is aangesloten bij de NTFU. Als lid van MTB Club Epe kan je ervoor kiezen deze hieraan te koppelen. 

 Het lidmaatschap van MTB Club Epe kan bestaan uit  2 componenten, namelijk:
* Basislidmaatschap bij de vereniging (€45 per jaar, gezinsleden €35 per jaar.)

daar kan bij:
* Lidmaatschap NTFU (€38 per jaar)

Laat dit veld blanco
Ondergetekende geeft hierbij te kennen dat hij/zij lid wenst te worden van MTB Club Epe en van onderstaande voorwaarden en verplichtingen kennis te hebben genomen.
MTB Lidmaatschap na 30 april €5,- p/m x resterende maanden.
MTB Lidmaatschap na 30 april €3,50 p/m x resterende maanden.
Gezinslid NTFU € 34,29, XL- Lidmaatschap NTFU € 57,03, Het XL-lidmaatschap ga je aan vanaf 1 augustus en geldt tot en met december van het daaropvolgende jaar. De kosten voor het NFTU lidmaatschap wordt samen geïnd met de contributie van MTB Club Epe; de vereniging zorgt voor afdracht aan de wielersportbond Bij het lidmaatschap van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) worden uw gegevens doorgegeven en verwerkt door de NTFU. Dat betreft het volgende: Naam, geslacht, geboortedatum, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, naam en telefoonnummer voor noodgevallen (ICE), lidmaatschapsnummer, lidmaatschapsnummer vereniging, land, provincie. Het lidmaatschap van de NTFU loopt van 1 januari tot en met 31 december
Het lidmaatschap van MTB Club Epe loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er geldt een opzegtermijn van ten minste 1 maand, dus vóór 1 december.
.
MTB Club Epe